Comentar blocks de codi en vi

Es senzill i molt pràctic. (Però sempre se m’oblida).


========================

ESC

v

select

Ctrl- v

I

(caracters a afegir davant de les lines)

ESC

Enter

======================

You must be logged in to post a comment.