Multitail

Aquells que treballeu amb Linux probablement coneixeu la comanda tail :

Per exemple la comanda següent ens treurà per pantalla la part final del access.log de l’apache i ens anirà imprimint per pantalla les noves linies que hi puguin anar apareixent, útil per fer debug.
#> tail -f /var/log/apache2/access.log

Doncs hi ha una comanda semblant que es diu multitail:
apt-get update && apt-get install multitail

$>multitail /var/log/mysql/mysql.log /var/log/mysql.err

multitail

També es pot llençar una comanda i veure’n el resultat directament

$>multitail /var/log/mysql/mysql.log /var/log/mysql.err -l "mysqldump -uroot -p database > database.sql"

“-l” ens dona la oportunitat de llençar una comanda.

Espero que us sigui útil.

Moltes gràcies.

You must be logged in to post a comment.