Web site log analizer

Plantejament:

no teniu el awstats instalat o bé resulta que no estava configurat i us fan falta unes estadistiques web.

Fàcil

$> apt-get update && apt-get install visitors
$> visitors access.log > report.html

Ja teniu el report.


Però visitors es una eina molt més interessant.

You must be logged in to post a comment.